Toepassingen

Hydrocultuur

Water is een kostbaar goed, waar men duurzaam en efficiënt dient mee om te springen in de moderne tuinbouw. Het hergebruik van water pas hier volledig in, waarbij water en meststoffen efficiënter gebruikt worden, de kostenefficiëntie van de teelt wordt verhoogd en de milieubelasting daalt. Om het risico op de verspreiding van ziekteverwekkende micro-organismen te vermijden, kan gebruik gemaakt worden van het Aguapure Industry toestel. In tegenstelling tot de gebruikelijke methodes, zorgt ons desinfecterend gas voor de ontsmetting van heel het systeem, en niet louter een puntontsmetting.

Zowel binnen de sierteelt als binnen de groenteteelt kan het Aguapure Industry systeem toegepast worden om het drainwater te hergebruiken zonder het risico tot overdracht van ziektekiemen en waarbij alle bacteriën en schimmels worden gedood. Daarnaast zorgt het Aguapure systeem ervoor dat alle biofilm in de leidingen worden afgebroken en verhindert de vorming van een nieuwe biofilm.

De Europese regelgeving omtrent de maximumgehalten aan residuen van chloraat in het eindproduct is in juni 2020 aangepast. Aguabel heeft in samenwerking met een erkend Belgisch proefcentrum zijn technologie laten valideren. Contacteer ons voor meer inlichtingen.

Hydrocultuur
Benieuwd naar realisaties in deze sector ?